Πλατφόρμα βιωματικής εκπαίδευσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση