Βιωματική εκπαίδευση

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

για τους Δήμους

Στελέχη πολιτικής προστασίας Δήμου
Εθελοντές δασοπυροσβέστες
Πολίτες και δημότες

Βιωματική εκπαίδευση σε 11 ενότητες μέσω σύντομων βίντεο και VR360 βίντεο, από διακεκριμένους εκπαιδευτές και ειδικούς του χώρου της πυρασφάλειας και της επιχειρησιακής δράσης των πυροσβεστικών δυνάμεων

Φέτος
ενισχύουμε

την ετοιμότητα   την ασφάλεια   την πυρόσβεση

Στο Promo trailer δείτε σκηνές από μαθήματα, πλάνα από τις ασκήσεις, στοιχεία από το CIVILPRO-FIRE εκπαιδευτικό πρόγραμμα…

Δείτε ένα δείγμα από τα VR360 βίντεο του CIVIL Pro FIRE